Varjo-festivaaleilla testattiin minituhkiksia ja kampanjoitiin vastuullisen tumppauksen puolesta

Elokuussa Oulun Kuusisaaressa järjestetyillä Varjo-festivaaleilla testattiin tyhjistä verensokeriliuskapurkeista Zero Waste Finland ry:n toimesta tuunattuja minituhkiksia. Sen lisäksi Mulperi kampanjoi festivaaleilla ja somessa vastuullisen tumppauksen puolesta. Molemmat innovaatiot pyrkivät vastaamaan Varjo-festivaalin haasteeseen: ”Tupakantumpit pois luonnosta.”

Festivaalin tekemän kävijäkyselyn mukaan puolet vastanneista oli nähnyt vastuullisuuskampanjan materiaaleja somessa ja noin 10% festivaaleilla. Seitsemän prosenttia vastanneista oli kokeillut minituhkista, ja aikoi jatkaa sen käyttöä myös festivaalien jälkeen. Jaettujen minituhkiksien suhteellisen pienen määrän huomioiden vastauksia voi pitää hyvinä.

Henna Rautio teki innovaatiotestauksista opinnäytetyön osana Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Kulttuurintuotannon opintojaan. Työn päätavoitteena oli selvittää kuinka hyvin kahden eri innovaation yhdistäminen onnistui:

Tulosten perusteella toteutettu innovaatiotestaus oli onnistunut ja innovaatioiden yhdistäminen tuotti paremman lopputuloksen kuin yhden innovaation kokeilu olisi tuottanut. Kävijäkyselyn perusteella pieni osa taskutuhkisten käyttäjistä myös jatkoi vastuullista tumppausta tapahtuman jälkeen.”

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/784894