Vastuullisuusohjeet

Tämä ohjeistus sisältää vähimmäisvaatimukset vastuullisten ja ympäristöystävällisten tapahtumien järjestämiseksi osana Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun ohjelmaa vuonna 2026. Ohjeet on laadittu yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön ja Oulun kaupungin tapahtumayksikön hallinnoiman Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankkeen kanssa.

Myöhemmin julkaistaan vastuullisen tapahtumajärjestäjän tarkistuslista ja Kestävän tapahtumatuotannon opas, joiden avulla tapahtumajärjestäjä voi ottaa lisäaskelia ympäristökuormansa keventämiseksi.

Hakijan vastuulla on tarkistaa, että seuraavassa esitettyihin ohjeisiin on kiinnitetty huomiota ennen Oulu2026-hakemuksen jättämistä.   

Matkat ja kuljetukset

Energia

Jätehuolto

Hankinnat ja materiaalit

Ruoka ja juoma

Vesi ja viemäröinti