Onko sinulla ekologisesti kestävä keksintö, jolla voitaisiin ratkaista globaalejakin ongelmia? Meillä on keksinnöllesi kätevä testialusta! Tarjoa ideaasi, ja voit päästä testaamaan innovaatiosi toimivuutta aidoissa olosuhteissa yleisötapahtumissa ja festivaaleilla.

Pilotoitava ratkaisu voi liittyä tuotteisiin, palveluihin, energiaan, liikkumiseen, jätehuoltoon tai muuhun osa-alueeseen, jonka ympäristökuormitusta tapahtuma haluaa hillitä. Tapahtuman tulee siis hyötyä innovaatiosta mitattavana ympäristövaikutuksena. Organisaatiosi taas saa helposti ja tehokkaasti käyttäjäpalautetta tuotekehityksen tueksi.

Innovaatiohaku on avoin kaikille Suomessa rekisteröityneille yrityksille ja organisaatioille. Ehdotukset pisteytetään ja innovaatiorahoitusta myönnetään hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien perusteella 1000–10000 euroa/keksintö. Organisaatiot ovat velvollisia raportoimaan innovaatiotestaukset tapahtumissa ja testausten tulokset ovat julkisia.

Testaaminen etenee näin

1.

Ehdota ideaasi testattavaksi pohjoispohjalaisessa tapahtumassa.

Ratkaisuja voi ilmoittaa tapahtumien antamiin haasteisiin tai ideoida ympäristökuormitusta vähentävän ratkaisun johonkin muuhun tapahtumaan tai haasteeseen. Innovaatio-organisaatiolle voidaan myöntää tukea testauksesta aiheutuviin kuluihin, esimerkiksi innovaation testiympäristön rakentamiseen tapahtuma-alueella.

2.

Me tuomme tapahtuma-alustat ja innovaattorit yhteen.

Hankeorganisaatio pisteyttää ratkaisuehdotukset ja valitsee sopivat ehdokkaat, jotka esitellään tapahtumajärjestäjille. Valintakriteereinä huomioidaan keksinnön mitattavat ympäristövaikutukset, innovatiivisuus sekä tuotteen tai palvelun uutuusarvo, monistettavuus ja kustannustehokkuus. Lisäksi eduksi voidaan katsoa tapahtumaan liittyvä paikallistuntemus. Tapahtumajärjestäjä tekee lopullisen päätöksen innovaation hyväksymisestä ja testauksesta tapahtumassaan.

3.

Testaa innovaatiotasi käytännön olosuhteissa.

Tiesitkö, että yhdeksän kymmenestä innovaatiosta epäonnistuu puutteellisen testaamisen vuoksi? Siksi jalkautuminen ihmisten sekaan on kaikille keksinnöille hyvästä! Tapahtumajärjestäjä varaa innovaation testaukselle sopivan tilan, olosuhteet sekä testaajille oleskeluoikeuden tapahtuma-alueelle testauksen ajaksi. Osapuolet solmivat erillisen sopimuksen, jossa määritellään kummankin oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Testialustana toimimisesta ei koidu tapahtumalle kustannuksia.

4.

Onko käyttäjäkokemusten kerääminen koskaan ollut näin helppoa?

Parhaimmillaan tapahtumat ovat miniyhteiskuntaa muistuttava laboratorio, jossa voi tapahtuman koosta riippuen kerätä satoja, jopa tuhansia käyttäjäkokemuksia yhden viikonlopun aikana. Hankeorganisaatio auttaa kyselyjen valmistamisessa ja keräämisessä. Innovaattori voi kerätä dataa myös itsenäisesti omiin tarpeisiinsa.

5.

Hyödynnä tulokset – pelasta maailma!

Hanke tarjoaa mahdollisuuden ympäristövaikutusten mittaamiseen asiantuntijapalvelujen avulla. Tuloksista hyötyvät sekä tapahtumat että innovaattorit. Keksinnöt voivat jatkaa elämäänsä seuraavissa tapahtumissa, uuden tuotekehityksen airueina tai maailmaa pelastavina hittituotteina kansainvälisillä markkinoilla.