Art Ii Biennaali, Ii, 15.–19.6.2022

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Art Ii Biennaali esittelee kansainvälistä nykytaidetta. Vuoden 2022 biennaalin teemana on ilma ja ohjelmiston otsikkona In the Air. Tapahtuman keskeinen arvo on kestävä kehitys niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin.

Iin kunta pyrkii resurssiviisauteen ja kiertotalouden edistämiseen kaikissa toiminnoissaan. Tapahtumassa testattavien ratkaisujen toivotaan vakiintuvan käyttöön myös laajemmin sekä kotimaassa että kansainvälisellä taidekentällä.

HAASTE

Pop up -sähköä maalle

Mediataideteoksia esitetään dark room -tiloina toimivissa aitoissa ja riihissä. Kohteet sijaitsevat ympäri Iitä paikoissa, joihin sähköverkko ei yllä. Voitaisiinko kohteisiin tarjota energiaa kestävästi ja mobiilisti? Saataisiinko teoksia varten tuotettua kestävää pop up -sähköä maaseutumaisille alueille? Iissä on suunnitteilla Oulu2026-vuonna muun muassa valotaide- ja mediataidetapahtumia erikoisissa ympäristöissä ja luontokohteissa. Ratkaisua voitaisiin jatkossa hyödyntää kaikissa taajama-alueen ulkopuolella järjestettävissä tapahtumissa.

HAASTE

Mediataidetta kestävästi

Mediataideteoksiin tarvitaan sähköä syöviä projektoreita ja näyttöjä. Myös kaluston valmistuksen hiilijalanjälki on merkittävä. Miten teosten esittäminen olisi mahdollisimman energiatehokasta ja päästötöntä? Entä miten teokset ja kalusto voidaan kuljettaa ja siirtää ympäristön kannalta kestävästi? Art Ii Biennaali toivoo kaluston hankkimiseen kestävää kokonaispakettia, joka ottaa edellä mainitut seikat huomioon. Haaste heitetään erityisesti AV-alan yrityksille, jotka vuokraavat ja myyvät esitystekniikkaa.